# 55 # 56 # 57 # 58 # 59 # 60 # 61 # 62 # 63 # 64 # 65 # 66 # 67 # 68 # 69 # 70 # 2021|1 # 2021|2 # 2021|3 # 2021|4 # 2022|1 # 2022|2 # 2022|3 # 2022|4 # 2023|1 # 2023|2 # 2023|3 # 2023|4 # 2024|1

april-mei-juni 2017

De melancholie in het moderne ex libris (slot)

Jack van Peer

Vooraleer dit laatste deel van het thema over de meIancholie aan te snijden, is het wellicht wijs nog even het geheugen op te frissen.

In de drie voorafgaande afleveringen heb ik me achtereenvolgens gebogen over het klassiek ziektebeeld (angst, paniek, depressie, waanzin), de nostalgie of weemoed (treurnis, droefheid, rouw) en het fenomeen van de zwartgalligheid (pessimisme, neerslachtigheid, doemgedachten).

In dit slot wil ik me toespitsen op hoe schaamte in ex librissen wordt afgebeeld, met inbegrip van de walging, de lafheid en het vluchtgedrag waarmee ze in de meeste publicaties in verband wordt gebracht.

Gevoelsmatig ben ik nogal geneigd een onderscheid te maken tussen enerzijds de ogenschijnlijk genetische gevoeligheid voor dergelijke houding en anderzijds een soort gêne ten gevolge van bewuste foute handelingen.

Ik neem echter alleen die eerste benadering mee in mijn zoektocht naar door melancholie geïnspireerde boekmerken.

Promotie voor grafiek en het ex libris in de Chinese provincie Shanxi

Martin R. Baeyens

Een paar jaar geleden was ik te gast in de universiteit van Taiyuan om een lezing te geven over de wereld van het ex libris, en dit op uitnodiging van de graficus Wu Bin (zie Boekmerk 32 uit 2010).

Hij vertelde me dat hij een evenement rond het ex libris wou organiseren in samenwerking met de provincie Shanxi. Het was de bedoeling om een internationaal platform te creëren ter promotie van het ex libris en de grafiek in het algemeen, om zo een nieuwe brug te slaan tussen Oost en West.

Finaal werden 10+1 kunstenaars aangeschreven. Bij de selectie werd erop gelet dat alle leeftijdscategorieën vertegenwoordigd waren.

Hedendaagse Roemeense grafici samengebracht in de tentoonstelling Old Ageless Youth & Deathless Life

Silvia Suciu

Dit tentoonstellingsproject bespreekt de verschillende stadia van het leven en op welke manier we die passeren.

Mensen delen gevoelens en sensaties, toewijding en bereidheid. Voor een scheppend kunstenaar is de taak weggelegd om die emoties om te buigen tot kunstwerken en om die met anderen te delen.

Voor die kunstenaar is zijn werk zijn testament: het levert hem een ‘Oude Leeftijdsloze Jeugd en een Leven Zonder Dood’ op.

Een verzamelaar aan het woord: de nieuwe secretaris van de FISAE, Olli Ylönen

Karl Vissers

Nu de Fin Olli Ylönen als nieuwe secretaris van de FISAE (Fédération Internationale des Sociétés d’Amateurs d’Ex-Libris) werd verkozen, vonden we het een goed idee om hem uit te nodigen voor een bijdrage aan ons tijdschrift.

Ylönen, al jaren lid van Graphia vzw, ging graag op het verzoek in.

We vroegen hem naar zijn plannen voor de overkoepelende ex-librisvereniging en over zijn ervaringen als ex-librisverzamelaar.

Ex-librisontwerp van Sonja Brys krijgt de Ereprijs Fonds Marie-Rose Theunis

Jack van Peer

De jury van de 21ste Internationale Ex-libris- en Kleingrafiekwedstrijd heeft deze prijs toegekend aan Sint-Niklazenaar Freddy Van Gasse voor het ex libris dat zijn echtgenote Sonja Brys voor hem heeft ontworpen.

Meteen een goede reden om bij deze grafiekminnaar te polsen naar de achtergrond van de opdracht, maar ook om hem even te laten terugblikken op de grafische carrière van zijn eega.

De wonderbare wereld van Aleksandra Hachula

Martin R. Baeyens

Zeggen dat de jonge Poolse grafica Aleksandra Hachula plots uit het niets komt, zou een leugen zijn.

Haar werk kwam al volop in de belangstelling tijdens de Elfde Internationale Grafiekwedstrijd voor Ex librissen in Gliwice (Polen): het werd door de internationale jury bekroond met de eerste prijs.

De geraffineerde grafiek van Jumpei Mikami

Dirk Mattelaer

Mikami maakt praktisch uitsluitend mezzotinten. Deze zijn uiterst geraffineerd qua kunst en kunde, en het aanschouwen ervan is puur genot.

De afdrukken zijn telkens perfect, zijn Antwerpse leraars mogen trots zijn! Inspiratie haalt de kunstenaar vooral uit de natuur en de dierenwereld.

Internationale Ex-libris- en Kleingrafiekwedstrijd Sint-Niklaas 2017

Ward Bohé

De Grafiekbiënnale zet in Sint-Niklaas om de twee jaar de grafische kunsten feestelijk in de kijker.

Deze traditie vindt nu al voor de achtentwintigste maal plaats als omkadering van de wedstrijd voor ex librissen en andere kleingrafiek met een internationale weerklank.

Er werden maar liefst acht prijzen uitgereikt. Hieronder beelden we twee van de winnende grafische werken af..

Jaarlijks abonnement, 4 nummers van Graphia

België: € 50

op rekening
IBAN BE92 0689 4147 1923 Belfius op naam van:

Graphia vzw.
Bruin de Beerlaan 23
9111 Belsele
België

andere landen: € 60

bij voorkeur in EURO op rekening
IBAN BE92 0689 4147 1923 Belfius
op naam van:

Graphia vzw.
Bruin de Beerlaan 23
9111 Belsele
België

De volledige artikels kan je lezen in Graphia, tijdschrift voor ex-libriskunst, nummer 56.

Dit prestigieuze tijdschrift in kleurendruk en in A4- formaat is één van de belangrijkste documentatiebronnen over ex-libriskunst in de Nederlandse taal.

Het verschijnt vier keer per jaar. Elke aflevering telt minstens 48 bladzijden en ruim 90 kwaliteitsgetrouwe afbeeldingen.

In de teksten wordt werk van ex-libriskunstenaars voorgesteld, worden trends en activiteiten in de ex-libriswereld besproken en boekmerken inhoudelijk geanalyseerd.

Het blad wil vooruitkijken, maar vergeet niet terug te blikken op historische ontwikkelingen en oude bronnen. Boekmerk wordt eveneens in het buitenland verspreid met samenvattingen in het Duits, Engels, Frans en Italiaans.