Wat is een ex libris?

Wat is een ex libris?

Voor velen is het ex libris of boekmerk totaal onbekend. Nochtans bestaat dit fenomeen reeds eeuwen.

De geschiedenis van het ex libris

De geschiedenis van het ex libris

Het oudste, handgeschreven ex libris staat in een manuscript van 1121. Het eerste gedrukte exemplaar was een Duitse houtsnede uit 1490 bestemd voor Hilbrand Brandenburg.

Inhoudelijk profiel van het ex libris

Het inhoudelijke profiel van het ex libris

De bibliofiel streeft er meestal naar om een thema te koppelen aan één of meer aspecten van zijn persoonlijkheid.

Technisch profiel van het ex libris

Het technische profiel van het ex libris

Voor de verwezenlijking van een ex libris kunnen alle grafische technieken worden gebruikt. Het is immers essentieel dat meerdere identieke exemplaren als boekmerk beschikbaar zijn.

Artistiek profiel van het ex libris

Het artistieke profiel van het ex libris

Bij het ontwerpen van een gebruiksex-libris is dus een vrij grote inspraak van de opdrachtgever onvermijdelijk.