Het artistieke profiel van het ex libris

Het ex libris is een merkwaardig onderdeel van de grafische kunst. In wezen gaat het om kunst-in-opdracht, en is het eindresultaat de weerspiegeling van de wensen en verlangens van een opdrachtgever.

Bij het ontwerpen van een gebruiksex-libris is dus een vrij grote inspraak van de opdrachtgever onvermijdelijk.

Doordat een opdrachtgever doelbewust voor een welbepaald kunstenaar kiest, sluit het ex libris vaak zeer nauw aan bij het algemene oeuvre van de kunstenaar en vindt men er dezelfde thematiek in terug.

Deze wisselwerking tussen het algemeen grafisch werk en het ex libris is altijd heel boeiend om volgen. In sommige boekmerken ontwaart men onmiddellijk de band met de titularis omdat bijvoorbeeld de vriendschap tussen kunstenaar en titularis op gemeenschappelijke interesses is gebouwd.

Het kleine formaat van het ex libris blijkt sommige kunstenaars niet te liggen, terwijl anderen het zien als een uitdaging of als een voortzetting van de traditie van de miniaturisten. Het ex libris moet immers in boeken kunnen worden gebruikt, ook in die met een klein formaat.

Door het opleggen en respecteren van een maximumformaat worden kunstenaar en titularis herinnerd aan de band tussen het boek en het ex libris. Daarmee wil men accentueren dat de bibliofilie de uiteindelijke bron van de ex-libriskunst blijft.