Léon Leenders

Contact

Léonard Leenders
www.leonleenders.jouwweb.be
Schermersstraat 12
2000
Antwerpen
België

Biografie

Léon Leenders (°1948) volgde een artistiek traject in verschillende teken- en schilderacademies in Antwerpen nadat hij een universitaire opleiding als criminoloog en de officiersopleiding bij de Rijkswacht had voltooid.

Vanaf 1984 exposeert hij in groeps- en vooral individuele tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Hij verzorgt workshops in experimenteel aquarelleren en tekenen naar levend model, bijvoorbeeld in het kunstencentrum Atelier Blauwhof te Kessel.

In 1995 richt hij samen met twee vrienden de kunststichting vzw Arte Falco op, een centrum voor diverse vormen van artistieke beleving en tentoonstellingen.

Techniek en thema's

Tekenen vormt de ruggengraat van Leenders’ artistieke doen en laten. Die tekeningen dienen aanvankelijk vooral als basis voor olieverfschilderijen, maar de kunstenaar exploreert ook de mogelijkheden van de aquarelleerkunst, een techniek die zich bijzonder leent tot zijn favoriete onderwerp, het vrouwelijke naakt, een thema dat ook opduikt in de latere acrylschilderijen, in de papier/acrylcollages en in de grotere collages met lingerie en papier op canvas.

Tentoonstellingen onder de naam Wein, Weib und Gesang, Onderhuids, Bovenhuids en Ver(r)assen schetsen een beeld van Leenders’ artistieke universum. Via fotopolymeerdiepdruk en gicléedruk verruimt hij zijn artistieke beleving.

Ex librissen

Jack van Peer, ex-collega en vriend, wijst hem herhaaldelijk op de boeiende wereld van het ex libris, en Leenders raakt vlug voor deze vorm van kleingrafiek gewonnen.

Stilistisch gaat hij als volgt te werk: hij fotografeert vroeger werk en bewerkt dat met digitale technieken. Daarna vermengt hij het beeld met ander eigen werk en creëert daardoor een – voor de titularis van het ex libris bestemd – origineel ontwerp.

Op dit ogenblik beperkt zijn oeuvre zich nog tot deze digitale techniek, maar hij is volop bezig om via de diepdruk (fotopolymeer) zijn ex-libriswaaier te verbreden.